logo hkshum

Shirakawa-go ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อนำทาง

หมู่บ้านชิราคาวาโกะตั้งอยู่ในเมืองกิฟุและโทยามะ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO มีอาคารแบบดั้งเดิมที่เรียกว่ากัสโชสึคุริซึ่งสร้างจากวัสดุธรรมชาติและไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว หมู่บ้านนี้มีอายุมากกว่า 300 ปี และมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก