logo hkshum

Reykjavik ประเทศไอซ์แลนด์

หัวข้อนำทาง

เรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงใกล้กับขั้วโลกเหนือที่สุด และอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หนาวที่สุดในยุโรป แต่ก็เต็มไปด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติ การแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติท่ามกลางความหนาวเย็นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาในฤดูหนาว