logo hkshum

Neuschwanstein Castle ประเทศเยอรมนี

Neuschwanstein Castle ประเทศเยอรมนี

หัวข้อนำทาง

วังสมัยศตวรรษที่ 19 ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ขรุขระทางตะวันตกเฉียงใต้ของบาวาเรีย เยอรมนี ดูราวกับปราสาทในเทพนิยาย จนติดอันดับหนึ่งใน 9 แห่งที่เทพนิยายมีอยู่จริงในโลก วังแห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องและถึงแม้จะเป็นปราสาทลุดวิกในยุคกลาง แต่ก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องน้ำทั้งสองห้องสะอาดและมีน้ำอุ่นและน้ำเย็น