logo hkshum

Cinque Terre ประเทศอิตาลี

หัวข้อนำทาง

เมืองท่าแห่งนี้ในภูมิภาค Liguria ของอิตาลี มีหมู่บ้าน 5 แห่งอยู่ติดกัน ซึ่งเรียกว่า Cinque Terre และเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เพราะมีชายหาด ทะเล และภูเขาที่สวยงามมาก เป็นพื้นที่คุ้มครองในอิตาลีเช่นกัน